Republic of Botswana

Botswana
  • KEY FACTS
  • Capital city : Gaborone
  • Área:
  • Moeda:
  • Official Languages: english
  • Calling code:
  • Independance Day: Setembro 30, 1966
  • Population:

Republic of Botswana

Inglês
Botswana
english Setembro 30, 1966 Gaborone BW Botswana Southern African Development Community (SADC)